fbpx

Soms moet je langs een lastige passage om hogerop te komen…

Visie & Missie

.

Onze visie op mens, ziekte en therapie

Iedere individuele mens gaat in zijn of haar leven door een fysiek, emotioneel, mentaal, sociaal en spiritueel ontwikkelingsproces, maar ook de mensheid als collectief ondergaat een dergelijk complex transitietraject. Wij zien hoe dat proces wordt verstoord door de pathologisering van normaal-menselijk gedrag (gewone menselijke emoties en staten van zijn worden bestempeld als ‘ziek’, waardoor een gewoon rouwproces ‘een depressie’ wordt en een driftige, dwarse kleuter met een sterke wil de diagnose ‘Oppositional Deviant Disorder’ krijgt en een kind met een lichaam dat graag beweegt wordt uitgemaakt voor ADHD’er) en medicalisering (voor het ‘afwijkende gedrag’ – afwijkend van wiens norm eigenlijk? – wordt geen intermenselijke therapievorm meer ingezet, maar een pilletje moet het probleem gaan oplossen – of twee, drie of vijf pilllen), én door ontmenselijking van contact in de virtuele wereld van de social media.

.

Onze missie

jonge mensen (18-27) door hun zielscrisis heen helpen
– zónder de schadelijke en verslavende psycho-actieve pillen van de farmaceutische industrie.
– zónder opname in een psychiatrisch ziekenhuis.
– met behulp van hun familie en vrienden.
– met natuurlijke methoden en middelen.
– met integrale aandacht voor de fysieke, emotionele, mentale, sociale en spirituele aspecten van hun mens-Zijn.

.

Angst, verdriet, depressie

Psychoactieve medicijnen, internet en social media verstoren het directe gevoelscontact van mens tot mens. Ze vergaat het ook onze geestelijke verbinding met hogere inspiratiebronnen. Zo worden twee natuurlijke, voedende, inspirerende en helende elementen gereduceerd en ontstaan mondiaal psychische epidemieën van angst, verdriet, woede en depressie. Koinos Therapeia biedt hieraan een compensatorisch tegenwicht, door te bouwen aan een helende gemeenschap, waarin natuur, voeding, hartcontact en inspiratie de fysieke, emotionele en spirituele balans herstellen in de individuele mens én in de mensheid als collectief evoluerend geheel.

.

Labyrint van het Leven

Koinos Therapeia biedt jonge mensen die vastzitten in een dieptepunt van hun persoonlijke, 
psychische en spirituele ontwikkeling een plek waar zij met elkaar op zoek gaan naar hun Essentie, door op een natuurlijke manier hun lichaam en ziel te helen, hun balans te herstellen, hun inspiratiebron te vinden, talenten te ontdekken en ontwikkelen, hun eigenheid ruimte te geven, om vervolgens hun zoektocht door het Labyrint van het Leven voort te zetten, met nieuw elan.

.

Voor wie?

  • Jongvolwassenen – mensen tussen 18 en 27 jaar – met serieuze psychische problemen die in de reguliere psychiatrie ‘depressief, suïcidaal, randpsychotisch, automutulistisch, agorafobisch’ en meer genoemd zouden worden.
  • Jongvolwassenen die op een te lange wachtlijst staan voor een (deeltijd)opname bij de GGZ, maar voor wie begeleiding wenselijk of nodig is.